Packeta - Restaurace U Sparťana

Praha 8, Dolní Chabry, Ústecká 153/69
184 00
Praha 8, Dolní Chabry, Ústecká